Vårterminen 2024 börjar vecka 2

Vårterminen 2024 börjar vecka 2 , måndagen den 8/1 och slutar söndagen den 28/4

The spring semester 2024 starts week 2, Monday 8/1 and ends sunday 28/4.

Info höstterminen 2023

Höstterminen startar måndagen den 21 augusti.

Om du inte vill fortsätta spela, vänligen meddela oss senast den 20 juli annars behåller du kvar din plats.

Vi vill tacka samtliga för en rolig och givande tid.

Tennisschool Club

 

 

Info autumn semester 2023

The autumn semester starts on Monday 21 August.

If you do not wish to continue playing, please let us know by 20 July otherwise you will keep your spot.

 

We would like to thank everyone for a fun and rewarding time.

Tennisschool Club

Förlängning av VT 2023 för vuxna

Observera at ordinarie träning för vuxna slutar söndag den 30 april.

Därefter börjar ersättningar och förlängnings kurser.

Startdatum för förlängning varierar beroende på antal missade speltillfälle under terminen (se tiderna nedan).  Ni kommer att spela samma dag/tid som under vårterminen.

 

Pris för 8 veckor förlängning 1 978:-

Pris för 7 veckor förlängning 1 730:-

Pris för 6 veckor förlängning 1 483:-

Pris för 5 veckor förlängning 1 236 :-

 

Måndags grupp 17:00-20:00    Ersättning 1 maj, Förlängning 8 maj tom 26 juni  8 gånger 

Tisdags grupper 17:00-18:00   Ersättning 2 maj, Förlängning 9 maj, tom, 27 juni 8 gånger

Onsdags grupper 18:00-19:00  Ersättning 3 maj, Förlängning 10 maj tom 28 juni 8 gånger

Onsdags grupper 19:00-21:00  Ersättning 3, 10 maj, Förlängning 17 maj tom 28 juni 7 gånger                           

Torsdags grupper 18:00-19:00 Ersättning 4 maj, Förlängning 11 maj tom 29 juni 8 gånger

Torsdags grupper 19:00-21:00 Ersättning 4, 11 maj, Förlängning 18 maj tom 29 juni 7 gånger

Lördags grupper 17:00-20:00   Ersättning 6, 13 maj, Förlängning 20 maj tom 1 juli 7 gånger

Söndags grupper 12:00-13:00   Ersättning 7 maj, Förlängning 14 maj tom 2 juli 8 gånger

                                                                              Gäller Marcus grupp

Söndags grupper 12:00-13:00  Ersättning 7, 14 maj, Förläggning 21 maj tom 2 juli 7 gånger

                                                                              Christians grupp

Söndags grupper 16:00-19:00  Ersättning 7 maj, Förlängning 14 maj tom 2 juli 8 gånger

                                                                              Gäller Kurres grupp

                             

 OBS! Sista anmälan 30 april på info@tennisschoolclub.com

Inbetalning till postgiro nr 421 23 61-2 oss tillhanda senast den 10 maj 2023

Sommarläger för juniorer 2023

Ordinarie träning slutar söndag 30 april

Information uteblivna tider – ersättningar VT 2023

Info om Vårterminen 2023!

Hej alla elever och föräldrar!

Höstterminen ordinarie tider slutar söndagen den 11 december. Därefter kommer ersättningstider fom 12 december tom 18 december enl. tidigare meddelande.

Ersättning för onsdag den 28/9 kommer den 21 december (Marcus grupp 19:00 till 21:00)

Om du inte vill fortsätta spela, vänligen meddela oss senast den 18 december annars behåller du kvar din plats.

Vårterminen startar måndagen den 9 januari.

Vi vill tacka samtliga för en rolig och givande tid.

Vi önskar er God Jul och Gott Nytt År

Tennisschool Club

 

Hello all students and parents!

The autumn semester regular times end on Sunday 11 December. After that, there will be replacement periods from December 12 to December 18 according to previous message.

Replacement for Wednesday 28/9 will come on 21 December (Marcus’s group 19:00 to 21:00)

If you do not wish to continue playing, please let us know by December 18th otherwise, you keep your spot.

The spring term starts on Monday 9 January.

We would like to thank everyone for a fun and rewarding time.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Tennisschool Club

Information uteblivna tider – ersättningar HT 2022

Hjärtligt välkomna till en ny termin!

Hej alla tennis glada!
Hoppas alla har en underbar sommar så här långt! Höstterminen 2022 startar måndagen den 22/8 och slutar söndagen den 11/12. Vi hälsar alla gamla och nya elever hjärtligt välkomna!
Vi ses på banan!

Återanmälan till HT 2022/ Re-registration HT 2022

Hej alla elever och föräldrar!

Vårterminen har avslutats. Vi vill tacka samtliga för en rolig och givande tid.

Inför höstterminen behöver vi veta vilka som skall fortsätta eller säga upp sin plats.
Vi behöver ert svar snarast men senast innan den 30 juni pga. att vi har många sökande på kölistan som väntar på träningsplats. Vid uteblivet eller sent svar tilldelas platsen till köande elev.

Maila ert svar senast 30 juni till info@tennisschoolclub.com

Höstterminen startar vecka 34 måndagen den 22 augusti.

Med vänliga hälsningar

Tennisschool Club

Hello all students and parents!

The spring semester has ended. We would like to thank everyone for a fun and rewarding time.

Before the autumn semester, we need to know who will continue or terminate their place.
We need your answer as soon as possible but no later than June 30 because we have many applicants on the waiting list. In case of a missing or late response, the spot will be assigned to the queueing student.

Email your answer no later than June 30 to info@tennisschoolclub.com

Autumn semester starts on Monday 22 August.

Sincerely

Tennisschool Club