Info om Vårterminen 2023!

Hej alla elever och föräldrar!

Höstterminen ordinarie tider slutar söndagen den 11 december. Därefter kommer ersättningstider fom 12 december tom 18 december enl. tidigare meddelande.

Ersättning för onsdag den 28/9 kommer den 21 december (Marcus grupp 19:00 till 21:00)

Om du inte vill fortsätta spela, vänligen meddela oss senast den 18 december annars behåller du kvar din plats.

Vårterminen startar måndagen den 9 januari.

Vi vill tacka samtliga för en rolig och givande tid.

Vi önskar er God Jul och Gott Nytt År

Tennisschool Club

 

Hello all students and parents!

The autumn semester regular times end on Sunday 11 December. After that, there will be replacement periods from December 12 to December 18 according to previous message.

Replacement for Wednesday 28/9 will come on 21 December (Marcus’s group 19:00 to 21:00)

If you do not wish to continue playing, please let us know by December 18th otherwise, you keep your spot.

The spring term starts on Monday 9 January.

We would like to thank everyone for a fun and rewarding time.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Tennisschool Club