Vårterminen 2024 börjar vecka 2

Vårterminen 2024 börjar vecka 2 , måndagen den 8/1 och slutar söndagen den 28/4

The spring semester 2024 starts week 2, Monday 8/1 and ends sunday 28/4.