Påminnelse om terminsstart VT 2021

God fortsättning!

Vi vill önska er välkomna till vårterminen och påminna om att måndag den 11 januari startar terminen. Om vi tillsammans med er fortsätter att följa dessa restriktioner angående Corona så har vi en fin vårtermin att se fram emot.

Vi återkommer med information om uteblivna tider, lov och om extra träning under sportlovet i början av februari.

Folkhälsomyndigheten har i dialog med bland annat Riksidrottsförbundet tagit fram nya rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteter. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns aktuella rekommendationer, och råd kring hur aktiviteterna kan anpassas för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteter

Med vänliga hälnsingar

Tennis School Club