Inställd träning på grund av tävling i hallen

Info Höstterminen 2021
Inställd träning pga tävling avser följande grupper:

Onsdag 29/9 19.00-20.00 samt 20.00-21.00 Daniels grupp.
Torsdag 30/9 19.00-20.00 Marcus grupp.
Söndag 3/10 12.00-13 Marcus grupp.
Söndag 3/10 12.00-13 samt 13.00-14 Pavels grupp.

Ersättning för missade tillfälle meddelas senare.

INFORMATION IN ENGLISH:

Info Autumn Semester 2021
Welcome to Autumn Semester 2021

The autumn semester 2021 starts week 34 on Monday 23/8 and ends on Sunday 19/12 2021.
Cancelled training due to competition refers to the following groups:
Wednesday 29/9 19.00-20.00 and 20.00-21.00 Daniel’s group.
Thursday 30/9 19.00-20.00 Marcus group.
Sunday 3/10 12.00-13 Marcus group.
Sunday 3/10 12.00-13 and 13.00-14 Pavels group.

Compensation for missed opportunities will be announced later.