Info Höstterminen 2021

Välkommen till Höstterminen 2021! Höstterminen 2021 startar vecka 34 måndagen den 23/8 och slutar söndagen den 19/12 2021. För mer information om föreningen och om våra verksamheter gå gärna in på vår hemsida www.tennisschoolclub.com

Beträffande Covid 19 restriktioner i tennishallen:

Enskildas ansvar:
• I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen.
• Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Det kan du göra genom att:
• Hålla avstånd till varandra.
• Inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
• Resa till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta.
• Stanna hemma när du känner dig sjuk.