Hela terminen pågår utan uppehåll

På grund av den rådande pandemin kommer träningen drivas utan uppehåll tills terminens sista träning 2/5.

Inställds träning/ersättning pga tävling avser följande grupper:
Onsdag 10/3 19.00-20.00 och 20.00-21.00 (Daniels grupp).
Ersättning för båda grupperna onsdag 5/5.

Söndag 14/3 12.00-13.00 och 13.00-14.00 (Pavels grupp)
Ersättning för båda grupperna söndag 9/5.

Söndag 14/3 12.00-13.00 och 13.00-14.00 (Marcus grupp)
Ersättning för båda grupperna söndag 9/5.

OBS! Innan terminens ordinarie slut återkommer vi med mer info om förlängning och eventuell sommarträning.