Förlängning av VT 2022 – Vuxna

Ordinarie träningen slutar söndag den 1 maj. Därefter kan ni förlänga terminen med 4-7 veckor. Startdatum för förlängning varierar beroende på antal missade speltillfälle under terminen (se tiderna nedan).
Ni kommer att spela samma dag/tid som under vårterminen.

Måndags grupper 17:00-21:00
2 maj tom 13 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 743:-

Tisdags grupper 16:00-18:00
3 maj, tom, 14 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 743:-

Onsdags grupper 18:00-19:00
4 maj tom 15 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 743:-

Onsdags grupper 19:00-21:00
11 maj tom 15 juni – 6 tillfälle
Pris: 1 495:-

Torsdags grupper 18:00-19:00
19 maj tom 16 juni– 5 tillfälle
Pris: 1 246:-

Torsdags grupper 19:00-21:00
26 maj tom 16 juni – 4 tillfälle
Pris: 996:-

Lördag grupper 17:00-18:00
21 maj tom 11 juni– 4 tillfälle
Pris: 996:-

Lördag grupper 18:00-20:00
14 maj tom 11 juni – 5 tillfälle
Pris: 1 245:-

Söndag grupper 12:00-13:00
15 maj tom 12 juni– 5 tillfälle
Pris: 1 245:-

Söndag grupper 16:00-19:00
8 maj tom 12 juni– 6 tillfälle
Pris: 1 495:-

OBS! Sista anmälan 30 april på info@tennisschoolclub.com
Inbetalning till postgiro 4212361-2 oss tillhanda senast den 10 maj 2022