Förlängning av VT 2022 – Juniorer

Ordinarie träningen slutar söndag den 1 maj. Därefter kan ni förlänga terminen med 4-7 veckor. Startdatum för förlängning varierar beroende på antal missade speltillfälle under terminen (se tiderna nedan).
Ni kommer att spela samma dag/tid som under vårterminen.

Måndags grupper 15:00-17:00
2 maj tom 13 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 222:-

Tisdags grupper 16:00-18:00
3 maj, tom, 14 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 222:-

Onsdags grupper 16:00-19:00
4 maj tom 15 juni – 7 tillfälle
Pris: 1 222:-

Torsdags grupper 16:00-18:00
19 maj tom 16 juni– 5 tillfälle
Pris: 873:-

Fredags grupper 16:00-19:00
20 maj tom 17 juni – 5 tillfälle
Pris: 873:-

Lördags grupper 10:00-12:00
7 maj tom 11 juni– 6 tillfälle
Pris: 1 048:-

Lördags grupper 12:00-18:00
20 maj tom 11 juni – 4 tillfälle
Pris: 698:-

Söndags grupper 10:00-12:00
8 maj tom 12 juni– 6 tillfälle Gäller Pavel /Marcus grupp

Söndags grupper 13:00-14:00
8 maj tom 12 juni– 6 tillfälle Gäller Marcus grupp

Söndags grupper 14:00-16:00
8 maj tom 12 juni– 6 tillfälle Gäller Kurres / Pavels grupp

Söndags grupper 15:00-18:00
8 maj tom 12 juni– 6 tillfälle Gäller Harrys grupp
Pris: 1 048:-

Söndags grupper 14:00-15:00
15 maj tom 12 juni– 5 tillfäll Gäller Harrys grupp

Söndags grupper 13:00-14:00
15 maj tom 12 juni– 5 tillfälle Gäller Pavels grupp
Pris: 873:-

OBS! Sista anmälan 30 april på info@tennisschoolclub.com
Inbetalning till postgironummer 111295-2 oss tillhanda senast den 10 maj 2022