Återanmälan till HT 2022/ Re-registration HT 2022

Hej alla elever och föräldrar!

Vårterminen har avslutats. Vi vill tacka samtliga för en rolig och givande tid.

Inför höstterminen behöver vi veta vilka som skall fortsätta eller säga upp sin plats.
Vi behöver ert svar snarast men senast innan den 30 juni pga. att vi har många sökande på kölistan som väntar på träningsplats. Vid uteblivet eller sent svar tilldelas platsen till köande elev.

Maila ert svar senast 30 juni till info@tennisschoolclub.com

Höstterminen startar vecka 34 måndagen den 22 augusti.

Med vänliga hälsningar

Tennisschool Club

Hello all students and parents!

The spring semester has ended. We would like to thank everyone for a fun and rewarding time.

Before the autumn semester, we need to know who will continue or terminate their place.
We need your answer as soon as possible but no later than June 30 because we have many applicants on the waiting list. In case of a missing or late response, the spot will be assigned to the queueing student.

Email your answer no later than June 30 to info@tennisschoolclub.com

Autumn semester starts on Monday 22 August.

Sincerely

Tennisschool Club