Återanmälan inför höstterminen senast 30 juni

Hej alla elever och föräldrar!

Vårterminen är nu avslutad och vi vill tacka samtliga för en rolig och givande termin.

Inför höstterminen behöver vi veta vilka som skall fortsätta eller säga upp sin plats.
Maila ert svar senast 30 juni till info@tennisschoolclub.com

Höstterminen startar måndagen den 23 augusti.

Vi tänkte informera er att det finns möjlighet att boka privat träning ensam eller i grupp
för både barn/vuxna med tränare under sommaren.
Träningen hålls på utebanor i Bergshamra IP, Hjortstigen 4, 170 71 Solna och
vid regn spelar vi inomhus i Solnatenniscenter.

Vi önskar er en skön sommar och ses igen i augusti!

Med vänliga hälsningar

Tränarna
Tennisschool Club

—————————–

INFORMATION IN ENGLISH

Hello all students and parents!

The spring semester has now ended and we would like to thank everyone for a fun
and rewarding semester.

For the autumn semester, we need to know who will continue or terminate their place.
Email your answer no later than 30 June to info@tennisschoolclub.com

The autumn semester starts on Monday 23 August.

We intended to inform you that it is possible to book private training alone or in groups
for both children/adults with trainers during the summer. The training is held on
outdoor courts in Bergshamra IP, Hjortstigen 4, 170 71 Solna and in case of rain
we play indoors in Solnatenniscenter.

We wish you a nice summer and see you again in August

Sincerely

Tennisschool Club Coaches